Diaconiehuis

Diaconiehuis in Oldeberkoop

Sinds 1 februari 2017 is de diaconie van de PKN-gemeente Olde- en Nijeberkoop eigenaar van de woning Geert Lammertslaan 50 te Oldeberkoop.

De woning is aangekocht, omdat de diaconie constateerde dat woningcorporaties in hun toewijzingsbeleid geen rekening houden met crisissituaties, waarin mensen plotseling kunnen komen te verkeren.

Welke crisissituaties kunnen dat zijn? Daarbij kan gedacht worden aan mensen (met kinderen) die gaan scheiden; mensen die door werkloosheid e.d. in financiële problemen zijn gekomen; mensen die door brand zijn getroffen; vluchtelingen enzovoort. Gezinnen gaan daarbij voor op enkelingen.

Het huis wordt, inclusief inventaris, voor maximaal 6 maanden verhuurd tegen een lage huur en een vast bedrag voor servicekosten. Die verhuurtermijn is relatief kort, maar noodzakelijk om niet onder de huurbescherming te vallen.

De diaconie hoopt dat die termijn lang genoeg is om het leven weer wat op orde te krijgen.

Naast de hulp aan mensen in de directe omgeving – het huis wordt zonder aanzien des persoons verhuurd – heeft de diaconie ook overwogen dat op deze manier het werk van de kerk/diaconie zichtbaar wordt in het dorp. In het dorp en ook in de straat is heel positief gereageerd op dit initiatief.

De kerkenraad heeft besloten dat er een Stichting moet worden opgericht voor de verhuur, het beheer en onderhoud.

Secretaris van die Stichting Diaconiehuis is Annelies Brandsma, telefoon (06) 44382404. Bij haar kunt u terecht voor informatie.