Contact

Scriba van de Protestantse Gemeente te Olde- en Nijeberkoop is:

Mevr. R. Pen – Eisses,

Te bereiken onder telefoonnummer 06 589 04 590

e-mail: pkn.oldeberkoop@gmail.com

KERKRENTMEESTERS

Voor verhuur kerk en consistorie:

Dhr. J.B. van Elp    e-mail: jbvanelp@hotmail.com

Financiƫn en administratie:

Dhr. D. Sijens     e-mail: douwe.ds@gmail.com

DIACONIE

Contactpersoon voor de diaconie is:

Mevr.  M. Keuning    e-mail: m_keuning@hotmail.com

PREDIKANT

De predikant van de Protestantse Gemeente te Olde-en Nijeberkoop is:

Ds. J. Droogsma

te bereiken via de scriba