Links

PKN Oldeberkoop  onze kerk is óók op Facebook! (klik op het FB-logo)

Protestantse Kerk Nederland

Gemeente zijn kun je niet in je eentje.
In de Classis Fryslân ontmoeten Friese Protestantse Gemeenten
elkaar en zorgen zij voor elkaar.
Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en
samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend
te laten zijn. Ook voor (jo)uw gemeente.

Onze kerk staat middenin het mooie dorp Oldeberkoop!

De Stichting instandhouding Bonifatiuskerk Oldeberkoop – S I B O     

Vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef bijdragen aan de hoge kosten, nodig voor het instandhouden van het beeldbepalende monumentale kerkgebouw, het haar omringende kerkhof en de ringmuur daaromheen. Dit vanuit het niet-religieuze algemene culturele en sociale belang dat deze bouwwerken hebben voor inwoners van Oldeberkoop en haar bezoekers uit de wijde omgeving. SIBO heeft geen website, maar wel een Facebook-pagina: (klik op het plaatje)