Kerkenraad

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Olde-en Nijeberkoop bestaat uit de volgende personen:

  • Preses/diaken: mevr. M. Keuning
  • Scriba: mevr. R. Pen – Eisses
  • Predikant: Ds. J. Droogsma
  • Ouderling met bijzondere opdracht: mevr. M. Jansen
  • Ouderling/kerkrentmeester: dhr. D. Sijens
  • Ouderling/kerkrentmeester: dhr. J.B. van Elp
  • Diaken: mevr. A. de Vries
  • Diaken: dhr. A. Terpstra

De kerkenraadsleden zijn onbezoldigd. De predikant wordt betaald uit de landelijke predikantenkas van de Protestantse Kerk Nederland.