Geschiedenis

De Bonifatiuskerk van Oldeberkoop is een zeer oude, middeleeuwse kerk. Natuurlijk een Rijksmonument. Zij staat prominent op een hoogte in het midden van het oude dorp. Dankzij diverse restauraties heeft ze de tand des tijds goed doorstaan. Bezoekers roemen de kerk vanwege de eenvoudige en robuuste uitstraling, we lezen hun reacties in het gastenboek.

In de kerk is een boekje beschikbaar waarin wordt ingegaan op de kerk en haar geschiedenis. (zie afbeelding hieronder) Het is samengesteld door wijlen Hans Vroegh (1941-2018), die studie maakte van de kerk. Dit boekje bevelen wij u van harte aan. (kostprijs 1,00 euro)

De kerk van Oldeberkoop op een oude foto (omstreeks 1930).

Over de geschiedenis van de bouw van de kerk vindt u tevens onderstaand PDF-document ruime informatie. Het is een uitvoerig werkstuk, geschreven als opdracht door een student. Dit kunt u downloaden en eens rustig doorlezen.

Pdf werkstuk over Kerkbouw Oldeberkoop

De kerk van Oldeberkoop, al eeuwenlang markant in het centrum van het dorp.
Het boekje ‘Oldeberkoop en haar kerk’ verkrijgbaar in het kerkgebouw.